PHÒNG GD VÀ ĐT HOÀI NHƠN

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOÀI PHÚ

Số: ……//KH-MGHP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoài Phú, ngày 24 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

khi trẻ đi học trở lại trong trường Mẫu giáo Hoài Phú

 

Thực hiện Công văn số 259/PGDĐT-VP ngày 23/4/2020 của Phòng GD và ĐT về việc tổ chức cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch bệnh; Công văn số 266/PGDĐT-VP ngày 24/04/2020 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, trường Mẫu giáo Hoài Phú  xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ đi học trở lại trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh; chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe CBGVNV, HS trong nhà trường; nếu xảy ra dịch hạn chế tối đa tỷ lệ mắc bệnh và tử vong.

Toàn thể CBGV, NV nhà trường triển khai và quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản và sự chỉ đạo của của tỉnh, Sở GD và ĐT và ngành GD và ĐT Hoài Nhơn về công tác phòng, chống dịch, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”; chủ động xây dựng các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra với quyết tâm cao nhất; báo cáo thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến dịch bệnh, không để phụ huynh hoang mang lo lắng ảnh hưởng xấu tới các hoạt động của nhà trường.

Phát hiện sớm trường hợp có biểu hiện mắc bệnh báo cáo với các cấp để có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lây lan.

2. Yêu cầu

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước pháp luật về kết quả xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bệnh Covid-19 tại đơn vị; quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch UBND huyện, Phòng GD và ĐT Hoài Nhơn về công tác phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch, phương án các tình huống và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi có dịch xảy ra; đảm bảo thông tin đầy đủ kịp thời về diễn biến dịch bệnh, không để cán bộ giáo viên, nhân viên (CBGVNV), phụ huynh học sinh hoang mang lo lắng ảnh hưởng xấu tới tâm lý, hoạt động học tập của nhà trường và sinh hoạt của cộng đồng.

Chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại

Xây dựng nội dung chương trình điều chỉnh kế hoạch đảm bảo phù hợp với khả năng theo từng độ tuổi, giúp trẻ đạt mục tiêu và kết quả mong đợi cuối độ tuổi theo Chương trình GDMN

II. NỘI DUNG

1. Công tác thông tin, truyền thông

Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, công văn của cấp trên: Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/04/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc đảm bảo an toàn cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19; Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh Bình Định, Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2654/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh về Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh áp dụng từ năm học 2017-2018; Công văn số 254-PGDĐT-VP ngày 20/4/2020 của phòng GD và ĐT Hoài Nhơn về việc hướng dẫn tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình GDMN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 259-PGDĐT-VP ngày 23/4/2020 của phòng GD và ĐT Hoài Nhơn về việc tổ chức cho sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 266-PGDĐT-VP ngày 24/4/2020 của phòng GD và ĐT Hoài Nhơn về việc hướng dẫn các điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường họp mắc Covid-19.

Phối hợp với các ngành chức năng địa phương tổ chức tuyên truyền giáo dục CNBVNV, học sinh và cha mẹ trẻ về nguyên nhân và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục, thông tin truyền thông thông qua các phương tiện thông tin của nhà trường ( nhóm Zalo của các lớp học, điện thoại của cha mẹ học sinh); pano, apphich, tờ rơi…..truyền thông về nguyên nhân, mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng, chống bệnh Covid-19 .

2. Công tác chuẩn bị của nhà trường

- Thực hiện tẩy trùng trường, lớp như: Tiếp tục thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn, bao gồm: môi trường xung quanh, các vật dụng thường xuyên cầm năm như: tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, bàn ghế; phòng học, nhà vệ sinh và các phòng chức năng; đồ dùng dạy học, đồ chơi của trẻ, bảo đảm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm từ môi trường, lớp học và các phương tiện được giáo viên, học sinh sử dụng trong quá trình dạy và học.

Đảm bảo sơ sở vật chất, trang thiết bị y tế vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng….; độ giãn cách và các phương án đảm bảo sức khoẻ cho học sinh và CBQLGVNV theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của Sở GD và ĐT và của phòng GD và ĐT

- Bố trí nơi rửa tay có nước sạch, nước sát khuẩn và xà phòng diệt khuẩn tại khu vực giáo viên, học sinh thường xuyên qua lại, trước cửa phòng học, nhà vệ sinh; có Lịch vệ sinh treo tại các lớp và tăng cường kiểm tra, nhắc nhở giáo viên cho học sinh rửa tay thường xuyên. CBGVNV và trẻ phải đeo khẩu trang, lớp học trẻ phải được giãn cách tối đa trong phòng học và hoạt động trong lớp. Không tổ chức bán trú tại trường đến khi nào có công văn chỉ đạo.

- Tập huấn cho giáo viên, CBNV nhà trường quy định phòng chống dịch để thực hiện và hướng dẫn học sinh khi trở lại trường; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng, các bộ phận trong nhà trường; nhiệm vụ của giáo viên phải thường xuyên theo dõi, giám sát và hướng dẫn học sinh các kĩ năng phòng chống dịch.

- Tiếp tục tuyên truyền, chống dịch bệnh trong nhà trường bằng cách in các pano, áp phích treo những nơi dễ nhìn và có nhiều người qua lại, in quy trình rửa tay để trước các vòi nước; dùng tài liệu, clip của Bộ Y tế giới thiệu công tác phòng, chống dịch bệnh để tuyên truyền tới tất cả CBGV, NV và học trong toàn trường.

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng dẫn của phòng GD và Đ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, kết hợp dạy học qua Internet ( trên Viettel Studay) …rút ngắn thời gian hoàn thành chương trình đảm bảo kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020. Nhà trường điều chỉnh kế hoạch phù họp, giáo viên chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với khả năng của trẻ em trong lớp, giúp trẻ đạt mục tiêu và kết quả mong đợi của độ tuổi theo chương trình GDMN. Riêng đối với trẻ 5 tuổi trên cơ sở hướng dẫn của Bộ GD và ĐT tại tài liệu hướng dẫn Hướng dẫn giáo viên mầm non chuẩn bị cho trẻ sẳn sàng vào lớp Một. Nhà trường thống nhất hướng dẫn giáo viên lựa chọn những nội dung giáo dục cốt lõi, cần thiết ưu tiên tổ chức các hoạt động giúp trẻ đạt được những kỹ năng kiến thức cần thiết, chuẩn bị tốt cho trẻ có tâm thế vào lớp Một, đảm bảo trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình GDMN khi kết thúc năm học.

3. Các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh khi trẻ đến trường.

- Giáo viên có trách nhiệm phối hợp với gia đình học sinh hướng dẫn trẻ thực hành hàng ngày các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, cụ thể: thường xuyên xúc miệng bằng nước muối pha loãng, tập thể dục, rèn luyện thói quen rửa tay thường xuyên đúng lúc, đúng cách; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.

- Hướng dẫn phụ huynh đo thân nhiệt cho trẻ. Nếu có ho và sốt, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và theo dõi sức khỏe tại nhà. Trẻ không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

- CBGV, NV nhà trường tự đo thân nhiệt, nếu có sốt và ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, nếu cần thiết thì đến cơ sở y tế để khám và điều trị. CBGV, NV không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.

CBGVNV và trẻ đeo khẩu trang trên đường đến trường. Tất cả CBGVNV và trẻ phải đeo khẩu trang và đo thân nhiệt trước khi vào trường, lớp.

- Bảo vệ nhà trường kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, khách); thực hiện việc giao, nhận trẻ tại cổng trường; có biện pháp phù hợp, hạn chế không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường.

4. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi học sinh đi học trở lại

- Trước khi trẻ đến trường, gia đình kiểm tra thân nhiệt cho trẻ, không cho trẻ đến trường khi có biểu hiện không bình thường về sức khỏe. Khi học tập ở trường giáo viên thường xuyên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng nước sạch và xà phòng tại các thời điểm: trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn, sử dụng sách vở dùng chung (theo lịch vệ sinh treo từng lớp); che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn vải hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp…Giáo viên kịp thời báo với lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện có trẻ không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lí.

- Hàng ngày, trong giờ đón trẻ giáo viên phải trao đổi phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ, đồng thời quan sát theo dõi hoạt động của trẻ trong ngày, nếu phát hiện trẻ có biểu hiện về sức khỏe thì phải đưa xuống phòng y tế để kiểm tra và theo dõi và thực hiện cách ly, báo ngay với Trạm y tế địa phương và cha mẹ trẻ.

- Khi CBGV, NV nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì đến phòng y tế của trường để được kiểm tra và theo dõi, thực hiện cách ly, nhân viên y tế nhà trường thông báo cho Trạm y tế địa phương, đồng thời cung cấp khẩu trang và hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho CBGV, NV nhà trường nêu trên.

- Đảm bảo đủ nước uống vệ sinh, mỗi trẻ có một ca uống nước dùng riêng được hấp sấy hàng ngày. Tăng cường thông khí tại các lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ.

- Mỗi ngày một lần sau khi kết thúc buổi học, các lớp duy trì thực hiện vệ sinh trường, lớp học theo đúng quy định; kiểm tra, bổ sung xà phòng, nước sát khuẩn và các vật dụng cần thiết khác cho các buổi học tiếp theo. Bố trí đủ thùng đựng rác thải có nắp đậy kín và thu gom xử lí hàng ngày.

- Trong thời gian Việt Nam chưa công bố hết dịch, nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung, hoạt động trải nghiệm.

Kết thúc mỗi buổi học thực hiện nghiêm việc giãn cách khi ra khỏi cổng trường đeo khẩu trang trên đường về nhà.

Nhà trường duy trì lịch vệ sinh tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn xà phòng và các vật dụng cần thiết cho buổi học tiếp theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hiệu trưởng nhà trường

- Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Hiệu trưởng nhà trường cụ thể hóa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ đi học trở lại trường; Rà soát bổ sung cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị y tế cần thiết; Phân công, phân nhiệm rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng người, từng bộ phận trong nhà trường; tổ chức các cuộc họp, tập huấn, hướng dẫn CBGV, NV trong nhà trường. Chủ động tham mưu đề xuất với cấp trên các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra.

- Chỉ đạo các giáo viên phối hợp với y tế kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của công văn 266/PGDĐT-VP.

2. Phó hiệu trưởng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và cách phòng tránh; về công tác chỉ đạo và kết quả phòng, chống dịch bệnh qua các phương tiện thông tin của nhà trường (Mạng xã hội, bản tin tại các lớp học,...).

- Kiểm tra đôn đốc các giáo viên thực hiện vệ sinh phòng lớp, đồ dùng ca cốc, khăn mặt đúng theo lịch vệ sinh. Phối hợp với ngành y tế địa phương thực hiện phun hóa chất khử trùng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh.

- Xây dựng kế hoạch chương trình giảng dạy hướng dẫn giáo viên tổ chức giảng dạy theo quy định, đảm bảo nội dung chương trình và thời gian kết thúc năm học theo quyết định của UBND tỉnh.  

- Chỉ đạo các giáo viên phối hợp với y tế kiểm tra thân nhiệt của trẻ tại cổng trường và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của công văn 266/PGDĐT-VP.

3. Giáo viên các lớp

- Liên hệ, trao đổi với phụ huynh qua nhóm zalo, điện thoại... để lấy thông tin về diễn biến dịch bệnh báo cáo cho nhà trường trước 8h hàng ngày.

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung theo kế hoạch và đặc biệt chú ý thực hiện tốt lịch vệ sinh, chăm sóc giáo dục trẻ trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra phức tạp.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp theo độ tuổi của lớp đảm bảo nội dung chương trình và kết quả mong đợi theo độ tuổi của chương trình GDMN.

- Thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của các đồng chí BGH .

* Sáng đến mở phòng thông thoáng, quét, lau sàn nhà sạch sẽ.

+ Phối hợp với nhân viên y tế đo thân nhiệt của trẻ ở cổng trường.

+ Cho trẻ rửa tay bằng nước sát khuẩn hoặc xà phòng vào các thời điểm trước khi vào lớp, trước và sau, sau giờ hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, sau khi đi vệ sinh, sau khi sử dụng sách vở dùng chung, khi tay bẩn.

+ Giặt khăn mặt hàng ngày; lau cọ nhà vệ sinh sạch sẽ.

+ Lưu ý: Không cho trẻ dùng chung khăn mặt, ca, cốc, …

* Cuối ngày giáo viên phải quét dọn, lau sàn nhà, cất dọn đồ dùng, lau tay nắm, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can bằng dung dịch lau nhà; thu gom rác thải, vệ sinh sạch sẽ thùng đựng rác…

4. Nhân viên y tế

- Nhân viên y tế thực hiện đo thân nhiệt của trẻ tại cổng trường, kịp thời phát hiện các biểu hiện sức khỏe của CBGV, NV, của trẻ để hướng dẫn và có biện pháp cách ly và báo cho Trạm y tế. Nắm bắt tình hình dịch bệnh của các lớp, tổng hợp ghi chép vào sổ, đi kiểm tra nhắc nhở công tác vệ sinh trong nhà trường ( điểm chính và điểm lẻ) kịp thời nắm bắt thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh, sức khỏe của từng trẻ hàng ngày từ các lớp, báo cáo về nhà trường trước 8h00 phút hàng ngày tổng hợp ghi chép vào sổ. Thực hiện đo thân thiệt cho trẻ trong ngày.

5. Bộ phận bảo vệ

- Kiểm soát chặt chẽ người ra, vào khuôn viên nhà trường (bao gồm giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh, khách…); có biện pháp phù hợp, hạn chế không cho người có biểu hiện sức khỏe không bình thường vào trường.

Những trường hợp bất thường cần báo cáo ngay cho Đ/c Trần Thị Hồng Huệ - Hiệu trưởng số điện thoại 0911472069 và đồng chí Văn Thị Hồng Nguyện- Phó hiệu trưởng số điện thoại 0702721199.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 khi trẻ đi học trở lại trường của Mẫu giáo Hoài Phú; Yêu cầu CBGV, NV nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Phòng GD và ĐT TP (để b/c);

- UBND xã (để b/c);

- Ban chỉ đạo nhà trường (để chỉ đạo);

- CBGV, NV nhà trường (t/h);

- Ban ĐDCM trẻ  (để p/h);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thị Hồng Huệ